Wsparcie w projekcie

Projekt „Łódzka Fabryka Firm” obejmuje:

  • blok szkoleniowo-doradczy – 60 godzin szkoleń + materiały dydaktyczne/szkoleniowe + catering + zwrot kosztów dojazdu na szkolenia + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną, a do tego jeszcze indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu (4 godziny na osobę),
  • stypendium szkoleniowe (8,77 zł/h brutto) za udział w bloku szkoleniowo-doradczym,
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej do 27.000 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy (dla wszystkich beneficjentów projektu) do 2000 zł miesięcznie,
  • dodatkowo: wsparcie doradcze biznesowe i specjalistyczne nawet do 10 godzin do wykorzystania w trakcie pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty związane z przyznaniem wsparcia, w tym regulamin przyznawania wsparcia

Prosimy – w miarę możliwości – korzystać z plików edytowalnych tzw. „nowego” Worda (.docx), najlepiej w oryginalnym Wordzie – gdyż zapewnia to największą szansę, że dokument i jego formatowanie się „nie rozjedzie” – link do pobrania pakietu Office. Dla ułatwienia umieszczamy również wersję .doc oraz poglądowo wersję .pdf – aby zobaczyć w swoim pliku, czy układ formatowania jest taki sam, jak wyjściowo (dotyczy głównie biznesplanu, który wypełniać będą uczestnicy).

TERMIN SKŁADANIA BIZNESPLANÓW: do 7 sierpnia 2019 roku (do godziny 16.00).

Biznesplany prosimy składać w biurze projektu: al. Kościuszki 93, lok. 1, Łódź w godzinach pracy biura (pn-pt: 8.00-16.00).


Skrócone informacje o refundacjach kosztów dojazdu i kosztów opieki nad osobami zależnymi/dziećmi – regulamin bloku szkoleniowo-doradczego:

Prosimy o zachowanie biletów z dojazdów na szkolenia – szczególnie z pierwszego dnia szkoleń!

Refundacja kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi: w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (423,90 zł).

Wzory podań/wniosków o refundację ww. kosztów: