Wsparcie w projekcie

Projekt „Łódzka Fabryka Firm” obejmuje:

  • blok szkoleniowo-doradczy – 60 godzin szkoleń + materiały dydaktyczne/szkoleniowe + catering + zwrot kosztów dojazdu na szkolenia + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną, a do tego jeszcze indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu (4 godziny na osobę),
  • stypendium szkoleniowe (8,77 zł/h brutto) za udział w bloku szkoleniowo-doradczym,
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej do 27.000 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy (dla wszystkich beneficjentów projektu) do 2000 zł miesięcznie,
  • dodatkowo: wsparcie doradcze biznesowe i specjalistyczne nawet do 10 godzin do wykorzystania w trakcie pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym miejscu niebawem znajdą się dokumenty związane z przyznaniem wsparcia, w tym regulamin przyznawania wsparcia.