Rekrutacja

UWAGA! Rekrutacja do projektu „Łódzka Fabryka Firm” została już zakończona! Nie przyjmujemy już formularzy rekrutacyjnych.

Od 16 kwietnia 2019 roku, od godziny 8.00 przyjmowane były wnioski w biurze projektu – budynku British Centre, przy ul. Kościuszki 93 (lok. 1), 90-443 Łódź.

Wnioski przyjmowane były w godzinach pracy biura, tj. od 8.00 do 16.00.

W dniu 18 kwietnia 2019 roku, przyjęto wystarczającą liczbę zgłoszeń i zamknięto nabór wniosków.

——–

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Koniecznie zapoznaj się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem wniosku!

——–

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem formularza. Przypominamy o tym, że formularz nie może przekraczać 7 stron. Żadne załączniki składane do wniosku, nie będą podlegać ocenie na tym etapie – prosimy jednak zwrócić uwagę, że w kolejnych etapach rekrutacji należy potwierdzić kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie itp odpowiednimi dokumentami.

Karty ocen są poglądowe, prosimy ich nie drukować i nie składać.

——–

Wyciąg z regulaminu dotyczący kryteriów formalnych.

Formularz rekrutacyjny:

  • musi mieć ponumerowane strony,
  • musi być podpisany własnoręcznie na każdej stronie przez Kandydata wraz z datą na ostatniej stronie,
  • musi być złożony w oryginale. Przez oryginał Formularza Rekrutacyjnego należy rozumieć zachowanie wszystkich zawartych we wzorze punktów i tabel, pozostawienie wszystkich zamieszczonych we wzorze logotypów,
  • niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie czy usuwanie elementów formularza.  Możliwe jest jedynie rozszerzanie rubryk wynikające z objętości treści,
  • musi być wypełniony w języku polskim: zalecany sposób to komputerowo czcionką (preferowane czcionki to Times New Roman lub Arial) o rozmiarze nie mniejszym niż 10 bądź odręcznie, w takim przypadku czytelnie – wyłącznie drukowanymi literami,
  • liczba stron nie może przekraczać 7. Oznacza to, że możliwe jest rozszerzanie rubryk, ale objętość całego formularza nie może przekraczać więcej niż 7 stron, niezależnie od rodzaju wypełnienia (odręcznie czy komputerowo).

——–

Prosimy zwrócić uwagę, że zalecany sposób wypełnienia to wykonanie tego komputerowo. Prosimy o wypełnianie formularzy na komputerze i składanie ich wydrukowanych.

——–

W ramach rekrutacji przewidziano dodatkowe punkty dla osób z obszaru rewitalizacji m. Łodzi. Dokładne informacje o obszarze rewitalizacji oraz mapka poglądowa i dokładna mapa znajdują się na tej stronie:

https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/rewitalizacja/co-to-jest-rewitalizacja/obszar-zdegradowany-i-obszar-rewitalizacji/

——–

Regulamin przyznawania wsparcia i więcej informacji o kolejnych etapach projektu znajdzie się (również niebawem) w zakładce Wsparcie w projekcie.

Jeśli masz pytania, co do procesu rekrutacji, zadzwoń do nas lub przyjedź. Dane kontaktowe są na stronie głównej.