Regulamin przyznawania wsparcia finansowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 16 lipca 2019 roku zatwierdził regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Łódzka Fabryka Firm”.

Jednym z kluczowych załączników jest BIZNESPLAN.

Dokumenty znajdują się w zakładce Wsparcie w projekcie.

Informujemy również, że terminem granicznym na złożenie biznesplanu jest 7 sierpnia 2019 (włącznie). Prosimy jednak nie zostawiać złożenia biznesplanu na ostatnią chwilę.

Niebawem uzupełnimy dokumentację o kwestie związane z zabezpieczeniem przyznanego wsparcia. Przypominamy, że wymaganym zabezpieczeniem będzie weksel in blanco z poręczeniem. Osoba poręczająca powinna mieć stabilne zatrudnienie i dochody o wysokości minimum 2500 zł brutto, przy czym nie może być to małżonek Wystawcy weksla (beneficjenta pomocy) – chyba że ustanowiona jest między nimi małżeństwa rozdzielność majątkowa.

Do niezbędnej dokumentacji dojdą jeszcze zaświadczenia dotyczące uzyskanej wcześniej pomocy de minimis. Pojawią się w najbliższym czasie, będziemy informować.