Oficjalne wyniki oceny biznesplanów

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 17.09.2019, zaakceptował wyniki biznesplanów oraz listy rankingowe.

Listy rankingowe są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie.

Na zielono: osoby z dofinansowaniem, na biało – lista rezerwowa, na czerwono – ocena negatywna bądź rezygnacja.

W przypadku rezygnacji osoby z dofinansowaniem, jej miejsce zajmie kolejna osoba na liście rezerwowej danej płci.

Podpisywanie umów: do końca września 2019 roku. W tym celu należy uruchomić działalność gospodarczą (wpis w CEIDG musi być „aktywny”).