Niedługo ruszamy z naborem!

Pragniemy poinformować, że nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się najprawdopodobniej w dniu 16 kwietnia 2019 roku. Termin ten może ulec przesunięciu. Czekamy bowiem na akceptację dokumentów rekrutacyjnych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Instytucję Pośredniczącą w przyznawaniu wsparcia.

Szczegółowy termin zostanie podany niebawem.

W najbliższych dniach na stronie powinny pojawić się dokumenty związane z rekrutacją: regulamin i formularz rekrutacyjny oraz pozostałe załączniki.


AKTUALIZACJA Z DNIA 11 KWIETNIA 2019:

Dokumenty rekrutacyjne zostały zaakceptowane. Znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Nabór rozpocznie się w dniu 16 kwietnia 2019 roku.