Nabór wniosków – informacje podsumowujące

Szanowni Państwo,

Pragniemy przypomnieć, że nabór formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się w dniu 16 kwietnia od godziny 8.00.

Przyjmujemy formularze w budynku British Centre:

al. Kościuszki 93, lok. 1, 
90-436 Łódź

Dokumenty związane z rekrutacją, w tym regulamin i wzór wniosku znajdują się na stronie:

Bardzo serdecznie prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji. 

Formularz sugerujemy wypełnić komputerowo

Przypominamy, że ocenie merytorycznej podlega sam formularz rekrutacyjny (bez jakichkolwiek załączników). Przypominamy również, że nie może jego długość przekroczyć 7 stron (dłuższe formularze zostaną odrzucone podczas oceny formalnej); należy go podpisać w stosownych miejscach (w tym: na każdej stronie), ma zostać zachowana jego struktura (w tym – co ważne: logotypy).

Prosimy o staranne wypełnienie pól związanych z oceną pomysłu biznesowego oraz opisu własnych kwalifikacji – należy zwrócić uwagę na polecenia (kursywą) i starać się odpowiadać na wszystkie kwestie związane z ww. poleceniami.

Ze względu na spore zainteresowanie projektem, informujemy, że istnieje pewne ryzyko zamknięcia rekrutacji w ciągu kilku dni roboczych (niemożliwym jest jednak określenie dokładnego terminu przyjmowania wniosków). Regulamin zakłada bowiem przyjęcie ok. 90 formularzy rekrutacyjnych.

Z tego też powodu, informujemy, że biuro zamykane jest dokładnie o godzinie 16.00 i po tym czasie nie zostanie przyjęty żaden formularz rekrutacyjny (osoby, które nie zdążą go złożyć do zamknięcia biura, będą musiały przyjść ponownie kolejnego dnia).