Listy uczestników projektu

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy listy uczestników projektu, które zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Listy zawierają uczestników, którzy dostali się do projektu oraz listę rezerwową. Umieszczono również osoby, które odpadły bądź zrezygnowały z projektu i nie stanowią listy rezerwowej.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji zakwalifikowaliśmy 42 kobiety oraz 33 mężczyzn.

Listy ułożone zgodnie z założeniami Regulaminu. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decydowała najpierw średnia liczba punktów z oceny merytorycznej formularza (stąd np. K o numerze 60 jest nad K o numerze 14), a w przypadku ponownego remisu, decydowała punktacja z I kryterium oceny merytorycznej (tych wyników nie ma w ww. tabelach, jednak zostały policzone i uwzględnione).

Podana lista zawiera rezygnacje, jakie wpłynęły przed, jak i po akceptacji listy – czyli do 19 czerwca, do godziny 12.00.

Pozostałe osoby, które uzyskały minimalną punktację, stanowią listę rezerwowych. W przypadku kolejnych rezygnacji, będą włączane wg zajmowanego miejsca.

W wyniku procedury odwoławczej zmianie uległo kilka wyników. Podane listy zawierają zmienioną punktację. W przypadku braku zmiany, osoba odwołująca się uzyskała taką samą lub niższą punktację (i zgodnie z regulaminem rekrutacji, uznano wcześniejszą wyższą).

Podane wyniki są ostateczne i nie podlega od nich odwołanie.

Osoby, które zostały uczestnikami projektu zaczną zajęcia wg rozpiski podanej TUTAJ.

Prosimy pamiętać, że nie może ulec zmianie status Uczestnika Projektu. Należy zachować status osoby niepracującej.

W przypadku rezygnacji osób na listach rankingowych, prosimy o informację zwrotną.

UWAGA! Biuro projektu w dniu 21 czerwca jest zamknięte!

AKTUALNOŚCI:

19.06, godz. 13.10 – w wyniku rezygnacji K o numerze 17, włączono kolejną K z listy rezerwowych.

19.06, godz. 20.00 – rezygnacja K o numerze 15,

21.06, godz. 11.30 – rezygnacja M o numerze 11.