Informacje o ocenach formularzy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na dzień 2 maja, oceny merytoryczne dokonywane niezależnych ekspertów są nadal w toku.

Przewidywany koniec tego etapu to termin: 7-9 maja.

W następnych dniach (od około 9 maja), będziemy zapraszać na rozmowy z doradcą zawodowym. Zaproszenia dostaną wszyscy kandydaci, którzy z oceny merytorycznej dostaną po minimum 16 punktów – dla obu kryteriów oceny. Zaproszenia na rozmowę będą z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

Prosimy jeszcze o cierpliwość.

Gdy tylko zakończy się etap ocen merytorycznych, wyniki będą opublikowane na naszej stronie (możliwa jest także cząstkowa publikacja listy). Prosimy śledzić stronę projektu.

PS. W dniu 2 maja 2019 roku, biuro projektu jest nieczynne.