Harmonogram

Przedstawiamy harmonogram prac w projekcie. Harmonogram ma bardzo przybliżone terminy – które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. Co więcej, zmiany mogą być pozytywne, jak i negatywne – to oznacza, że część etapów może ulec przyspieszeniu, jednak możliwe są też pewne przesunięcia (na które obecnie nie mamy wpływu lub o których nie wiemy). Prosimy więc traktować poniższy harmonogram orientacyjnie. Zastrzegamy jego zmiany, aktualizacje w trakcie realizacji projektu.

 • 1 kwietnia 2019 – rozpoczęcie projektu,
 • 10, 12 i 17 kwietnia 2019 roku – spotkania organizacyjne dot. rekrutacji,
 • 16 kwietnia 2019 roku – rozpoczęcie rekrutacji (nabór formularzy rekrutacyjnych)
 • 18 kwietnia 2019 roku – zakończenie rekrutacji (przyjęto wymaganą liczbę formularzy),
 • 16 kwietnia – 19 kwietnia 2019 roku – ocena formalna formularzy,
 • 23 kwietnia 2019 – publikacja listy po ocenie formalnej,
 • 24 kwietnia – 6 maja 2019 roku – ocena merytoryczna formularzy,
 • 7 maja 2019 – publikacja listy cząstkowej po ocenie merytorycznej formularzy (lista zawierała większość ocenionych i wprowadzonych do systemu osób),
 • 7-18 maja 2019 roku – rozmowy z doradcą zawodowym,
 • 13 maja 2019 – publikacja list po ocenie merytorycznej (zawierające wszystkie osoby),
 • 17 i 23 maja 2019 roku – rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.
 • planowane: 23 maja 2019 roku – publikacja list wstępnych,
 • planowane: 24-31 maja 2019 roku – przyjmowanie odwołań od ocen uzyskanych w procedurze rekrutacyjnej,
 • planowane: 3 czerwca – do najpóźniej 12 czerwca 2019 roku – ponowna ocena formularzy / ponowne rozmowy z doradcą zawodowym w ramach procedury odwoławczej,
 • planowane: (do najpóźniej) 13 czerwca 2019 roku – wysłanie list osób zakwalifikowanych do projektu – do WUP-u,
 • 17-27 czerwca 2019 roku – termin, w którym WUP może zaakceptować listy,
 • planowane: najpóźniej do 27 czerwca 2019 roku – termin na publikację list na stronie www projektu,
 • przewidywane, że w terminie od około 24 czerwca do 1 lipca 2019 roku – rozpoczną się zajęcia w bloku szkoleniowym „ABC przedsiębiorczości”,
 • od około 8 lipca do najpóźniej 4 sierpnia 2019 roku – doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanów.

Przewidujemy, że uda się zrealizować szkolenia i doradztwo w szybszym terminie. Podajemy jednak obecnie zakres szerszy.

Następne etapy będą wprowadzone w późniejszych terminach. Orientacyjnie wskazujemy jednak, że:

 • połowa lipca/początek sierpnia 2019 – składanie biznesplanów w projekcie,
 • początek sierpnia/połowa sierpnia 2019 – ocena biznesplanów,
 • najpóźniej do 23 sierpnia 2019 roku – termin wstępnych wyników (przed odwołaniami),
 • połowa sierpnia/koniec sierpnia – termin na złożenie potencjalnych odwołań,
 • wrzesień 2019 – akceptacja prac KOB przez WUP w Łodzi
 • połowa września 2019 – termin publikacji ostatecznych list, zaakceptowanych przez WUP w Łodzi,
 • od dnia publikacji list do najpóźniej 30 września 2019 roku – termin podpisywania umów w projekcie (i zakładania działalności gospodarczych) – przewidujemy jednak, że uda się to przyspieszyć.
 • od dnia podpisania umowy do 14 dni (połowa lub koniec września/ początek października 2019) – poręczanie umów o przyznane wsparcie.
 • od dnia poręczenia, najpóźniej w ciągu 7 dni (koniec września/połowa października 2019) – wypłata przyznanego wsparcia na uruchomienie działalności,