Harmonogram zajęć w projekcie

Przedstawiamy zbiorczy harmonogram zajęć w projekcie „Łódzka Fabryka Firm”.

Rozpiska zawiera zestawienie zajęć dla 5 grup – łącznie (każda grupa: pionowo w dół).

Pod nazwą zajęć podano czas wyrażony w godzinach lekcyjnych (45 minut).

Każda grupa ma do odbycia 60 godzin dydaktycznych. Obowiązkowa obecność to 80% frekwencji. Istnieje możliwość odrabiania zajęć w innych grupach (w takim przypadku należy powiadomić biuro projektu).

Zajęcia odbywać się będą w British Centre, przy al. Kościuszki 93 lok. 1 w Łodzi.

Podział na grupy:

Grupa 1Grupa 2Grupa 3Grupa 4Grupa 5
183934763
107376220
2863510453
64752114103
77842313102
2687599479
4576563165
3695485857
997332966
5010127869
5444194612
684289871
10624552725
8881673061
32
1056086
39

2280

Rozkład godziny zajęć (dla 8-godzinnego dnia pracy):

19.00-9.45
29.45-10.30
310.40-11.25
411.30-12.15
512.20-13.05
przerwa na obiad
613.35-14.20
714.20-15.05
815.10-15.55
916.00-16.45


Realizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany w podanym planie. Podobnie jest z rozkładem godzinowym. Również i przerwy mogą ulegać przesunięciom.

Sale, gdzie odbywać się będą zajęcia, zostaną przydzielone i podane do informacji później – w budynku British Centre.

Informujemy również, że każdą z grup zapraszamy na półgodzinne obowiązkowe spotkanie organizacyjne przed zajęciami.

Terminy:

gr. 2. – 25.06.2019, 8.30-9.00,

gr. 3 – 26.06.2019, 8.30-9.00,

gr. 1. – 29.06.2019, 8.30-9.00,

gr 4 i gr. 5 – 01.07.2019, 8.30-9.00

Na spotkaniu organizacyjnym wypełniane będą dokumenty dotyczące udziału w projekcie.