Dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego

Przedstawiamy dokumenty rozliczeniowe:

  1. Dotacja

2. Wsparcie pomostowe


Rozliczenie dotacji wraz ze stosownym oświadczeniem należy złożyć najpóźniej do końca 4 miesiąca od otrzymania przelewu. Prosimy o sukcesywne składanie wcześniej.

Podatnicy VAT jako wydatek kwalifikowalny w ramach dotacji wpisują zawsze kwoty netto, rozliczając sumarycznie do 21951,22 zł. Pozostali uczestnicy, kwoty brutto, rozliczając sumarycznie otrzymane 27000,00 zł.

Wsparcie pomostowe – cząstkowe rozliczenia należy wysyłać mailowo na adres biura projektu do 20. dnia każdego miesiąca, zaczynając od miesiąca listopada 2019 roku.

W wersji papierowej należy złożyć (w biurze projektu) cząstkowe rozliczenie po 3, 6 i 9 miesiącu.

Rozliczenie całościowe należy złożyć w 12. miesiącu działalności – najpóźniej 20 dni od otrzymania 12. transzy wsparcia pomostowego.

W przypadku wsparcia pomostowego, wszyscy uczestnicy rozliczają (kwalifikują) kwoty netto.

Dla ułatwienia, dla wszystkich uczestników, uznano, że wkładem własnym w przypadku wsparcia pomostowego będzie różnica między brutto (czyli realnie zapłaconą kwotą), a kwotą kwalifikowalną w ramach ww. wsparcia (a ta może się jednak różnić od kwoty netto danego wydatku).