Łódzka Fabryka Firm

Dotacje na założenie własnych firm

Łódzka Fabryka Firm

Dofinansowania na założenie działalności gospodarczej dla osób pozostających bez pracy w wieku 30+, mieszkających na terenie Łodzi i powiatów: łódzkiego wschodniego, pabianickiego, brzezińskiego i zgierskiego.

Dotacje do 27000 zł

Zdobądź jednorazowe środki na założenie działalności gospodarczej - aż do 27 tys. zł, aby zakupić niezbędne aktywa do prowadzenia firmy

Wsparcie pomostowe

Uzyskaj do 2000 zł comiesięcznego wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy na pokrycie najważniejszych kosztów w firmie.

Szkolenia i doradztwo

Na szkoleniach przed założeniem działalności poznasz postawy prowadzenia własnej firmy. Zapewniamy również indywidualne doradztwo w tym zakresie.

Rekrutacja

W dniach 16-18 kwietnia 2019 prowadzony był nabór formularzy do projektu. 

Dokładne informacje o naborze w zakładce REKRUTACJA.

UWAGA! Obecnie nie jest prowadzony nabór wniosków!

01

Złóż formularz

Pobierz formularz rekrutacyjny, wypełnij wszystkie niezbędne pola, złóż go w biurze projektu w terminie naboru.
Termin naboru rozpoczął się 16 kwietnia 2019 roku (od 8.00). Ze względu na zainteresowanie projektem, rekrutacja zamknęła się w dniu 18 kwietnia o godzinie 16.00.

02

Ocena formalna

Złożony formularz przechodzi najpierw ocenę formalną - czy spełnia wszystkie wymagania oraz czy Wnioskodawca jest osobą, która może ubiegać się o dofinansowanie.

03​

Ocena merytoryczna

Formularze podlegają ocenie przez dwójkę niezależnych ekspertów. Oceniany jest pomysł na biznes i spójność kompetencji Wnioskodawcy z planowanym biznesem.

04

Rozmowa z doradcą

Kolejnym etapem rekrutacji będą indywidualne rozmowy z doradcami zawodowymi. Doradca oceni cechy przedsiębiorcze, motywację i inne cechy predysponujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

05

Rozmowa z członkami Komisji Rekrutacyjnej

Ostatnim etapem rekrutacji, decydującym o pozytywnej bądź negatywnej ocenie, niejako podsumowującym cały proces naboru, jest rozmowa z ekspertami Komisji Rekrutacyjnej.

Jednorazowa dotacja do kwoty 27 tys. zł - to pomoc, dzięki której można zakupić niezbędne aktywa do firmy: potrzebny sprzęt, maszyny, umeblowanie biura itp.
Za te pieniądze można również kupić środki obrotowe, materiały i półprodukty.
DOTACJA DO 27 000 ZŁ
na uruchomienie działalności
Wsparcie pomostowe to co miesiąc wypłacane środki (do 2 tys. zł przez 12 miesięcy), dzięki którym można pokryć cykliczne, bieżące wydatki firmy. Dzięki tym pieniądzom, opłacisz składki ZUS przedsiębiorcy, usługi księgowe, abonament telefoniczny i internetowy, paliwo związane z pojazdem służbowym i inne podobne koszty.
WSPARCIE POMOSTOWE
na bieżące koszty funkcjonowania firmy

Ostatnie aktualności

Oficjalne wyniki oceny biznesplanów

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 17.09.2019, zaakceptował wyniki biznesplanów oraz listy rankingowe. Listy rankingowe są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie. Na zielono: osoby z dofinansowaniem,…

Wyniki wstępne oceny biznesplanów

Na podstawie rozdziału VI regulaminu przyznawana wsparcia, publikujemy dwie listy rankingowe (zawierające również listy rankingowe) w podziale na płeć: Do uzyskania wsparcia zostało rekomendowanych 30 kobiet i 25 mężczyzn. O…

Listy uczestników projektu

Szanowni Państwo, Przedstawiamy listy uczestników projektu, które zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Listy zawierają uczestników, którzy dostali się do projektu oraz listę rezerwową. Umieszczono również osoby, które…

Harmonogram zajęć w projekcie

Przedstawiamy zbiorczy harmonogram zajęć w projekcie „Łódzka Fabryka Firm”. Rozpiska zawiera zestawienie zajęć dla 5 grup – łącznie (każda grupa: pionowo w dół). Pod nazwą zajęć podano czas wyrażony w…

Dane kontaktowe

  • al. Kościuszki 93, lok. 1,
    90-436 Łódź
    (British Centre)
  • +42 230 92 09
  • biuro@lodzkafabrykafirm.pl

Formularz kontaktowy

Znajdź nas na Facebooku: